Παρακάτω θα βρείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε καθώς και χρήσιμα links ανάλογα με την κατηγορία διπλώματος που σας ενδιαφέρει. Περιηγηθείτε στην κατάλληλη ενότητα για να βρείτε αυτό που ψάχνετε, ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω. Αν σας ενδιαφέρει να αναλάβουμε την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Οι άδειες οδήγησης, οι αναθεωρήσεις, οι επεκτάσεις και οι διεκπεραιώσεις είναι ειδικότητα μας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α

Αρχική χορήγηση διπλώματος κατηγορίων ΑΜ, Α1, Α2, Α
 • Για την κατηγορία ΑΜ : Αίτηση Μ59 (Επικυρωμένη), για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α : Αίτηση Μ58 (Επικυρωμένη)
 • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (Επικυρωμένη)
 • Φ/Α Ταυτότητας – Διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ
 • 50€ Παράβολο
 • 30€ Παράβολο για ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • 2 x 15€ Παράβολα
 • Βιβλιάριο Υγείας
 • Παράβολα έκδοσης κάρτας και παραλαβής άδειας οδήγησης, έξοδα φακέλου
Επέκταση διπλώματος από ΑΜ, Α1, Α2 σε Α
 • 2 Φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
 • Αίτηση Μ58 (Επικυρωμένη)
 • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (Επικυρωμένη)
 • Φ/Α Ταυτότητας – Διαβατηρίου
 • Φ/Α Διπλώματος
 • Α.Φ.Μ.
 • 30€ Παράβολο για ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • 2 x 15€ Παράβολα
 • Παράβολα έκδοσης κάρτας και παραλαβής
Επέκταση διπλώματος από Β ερασιτεχνική σε ΑΜ, Α1, Α2, Α
 • 2 Φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
 • Αίτηση Μ58 (Επικυρωμένη)
 • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (Επικυρωμένη)
 • Φ/Α Ταυτότητας – Διαβατηρίου
 • Φ/Α Διπλώματος
 • Α.Φ.Μ.
 • 30€ Παράβολο για ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • 2 x 15€ Παράβολα
 • Παράβολα έκδοσης κάρτας και παραλαβής
Ανανέωση άδειας οδήγησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατηγορία  Β

Δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση διπλώματος κατηγορίας Β (ερασιτεχνική)
 • Αίτηση Μ58 (Επικυρωμένη)
 • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (Επικυρωμένη)
 • Φ/Α Ταυτότητας – Διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ
 • 50€ Παράβολο
 • 30€ Παράβολο για ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • 2 x 15€ Παράβολα
 • Βιβλιάριο Υγείας
 • Παράβολα Έκδοσης Κάρτας και Παραλαβής Άδειας Οδήγησης, έξοδα φακέλου.
Επέκταση διπλώματος από ΑΜ, Α1, Α2, Α σε Β
 • 2 Φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου
 • Αίτηση Μ58 (Επικυρωμένη)
 • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (Επικυρωμένη)
 • Φ/Α Ταυτότητας – Διαβατηρίου
 • Φ/Α Διπλώματος
 • Α.Φ.Μ.
 • 30€ Παράβολο για ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • 2 x 15€ Παράβολα
 • Παράβολα έκδοσης κάρτας και παραλαβής
Ανανέωση άδειας οδήγησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις κατηγορίες Γ , Δ, Ε

Επέκταση από Β ερασιτεχνικό σε Γ ή Δ κατηγορία
 • 4 Φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου
 • από Β σε Γ Αίτηση (Επικυρωμένη), από Β σε Δ Αίτηση (Επικυρωμένη)
 • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (Επικυρωμένη)
 • Φ/Α Ταυτότητας – Διαβατηρίου
 • Φ/Α Διπλώματος
 • Α.Φ.Μ.
 • 50€ Παράβολο
 • 30€ Παράβολο
 • 2 x 20 € Παράβολο για Π.Ε.Ι.
 • 2 x 15€ Παράβολο
 • Βιβλιάριο Υγείας
 • Παράβολα έκδοσης κάρτας και παραλαβής
Επέκταση από Γ σε Δ κατηγορία ή από Δ σε Γ κατηγορία
 • 2 Φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου
 • Aπό Γ σε Δ Αίτηση (Επικυρωμένη) – από Δ σε Γ Αίτηση (Επικυρωμένη)
 • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (Επικυρωμένη)
 • Φ/Α Ταυτότητας – Διαβατηρίου
 • Φ/Α Διπλώματος
 • Α.Φ.Μ.
 • 30€ Παράβολο
 • 2 x 20 € Παράβολο για Π.Ε.Ι.
 • 2 x 15€ Παράβολο
 • Παράβολα έκδοσης κάρτας και παραλαβής
Επέκταση από Γ σε Ε κατηγορία
 • 2 Φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου
 • Αίτηση (Επικυρωμένη)
 • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (Επικυρωμένη)
 • Φ/Α Ταυτότητας – Διαβατηρίου
 • Φ/Α Διπλώματος
 • Α.Φ.Μ.
 • 30€ Παράβολο
 • 15€ Παράβολο
 • Παράβολα έκδοσης κάρτας και παραλαβής
Ανανέωση άδειας οδήγησης

Σχετικά με όλες τις κατηγορίες

Βιβλία και Εγχειρίδια