Στην κατηγορία Β περιλαμβάνονται αυτοκίνητα μέχρι 3500kg και έως 8 επιβάτες +1 τον οδηγό.

 

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει :

  • να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
  • να παρακολουθήσει τα μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
  • να  επιτύχει στην θεωρητική  και πρακτική εξέταση.

Για αλλοδαπούς απαιτείται επικυρωμένη άδεια παραμονής με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

Εκπαίδευση

Τα ελάχιστα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος αυτοκινήτου (Β) είναι :

  • 21 ώρες θεωρητικά μαθήματα

Τα ελάχιστα πρακτικά μαθήματα που απαιτούνται είναι :

  • 25 ώρες μαθήματα οδήγησης

Εγχειρίδια & Χρήσιμα Links