Δίπλωμα οδήγησης με αυτόματο αυτοκίνητο.

Πλεονεκτήματα

Η Σχολή Οδηγών “Εκκίνηση” παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης οδήγησης σε αυτόματο αυτοκίνητο για όσους το επιθυμούν. Πριν αναφερθούμε ωστόσο στα πλεονεκτήματα που έχει η οδήγηση ενός αυτόματου αυτοκινήτου, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το δίπλωμα αυτόματου αυτοκινήτου δεν επιτρέπει την οδήγηση χειροκίνητου αυτοκινήτου. Έχετε υπόψη σας βέβαια, ότι όλες οι εταιρίες πλέον βγάζουν τα αυτοκίνητα τους και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Έτσι, σε περίπτωση που επιλέξετε να αποκτήσετε δίπλωμα αυτόματου αυτοκινήτου, τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής :

  • Εύκολη εκμάθηση
  • Πιο ξεκούραστη οδήγηση
  • Ευκολότερη οδήγηση σε ανηφορικές περιοχές
  • Εξοικονόμηση καυσίμων

Δυνατότητα απόκτησης άδειας οδήγησης κ για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα!

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει :

  • να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
  • να παρακολουθήσει τα μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
  • να  επιτύχει στην θεωρητική  και πρακτική εξέταση.

Για αλλοδαπούς απαιτείται επικυρωμένη άδεια παραμονής με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

Εκπαίδευση

Τα ελάχιστα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος αυτοκινήτου (Β) είναι :

  • 21 ώρες θεωρητικά μαθήματα

Τα ελάχιστα πρακτικά μαθήματα που απαιτούνται είναι :

  • 25 ώρες μαθήματα οδήγησης

Εγχειρίδια & Χρήσιμα Links