Στην κατηγορία Ε περιλαμβάνονται σύνολα συζευγμένων οχημάτων:

Έλκον C και ρυμουλκούμενο άνω των 750kgr.

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει :

  • να είναι τουλάχιστον 21 ετών.
  • να είναι κάτοχος διπλώματος φορτηγού (Γ).
  • να παρακολουθήσει τα μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης.
  • να  επιτύχει στην θεωρητική  και πρακτική εξέταση.

Για αλλοδαπούς απαιτείται επικυρωμένη άδεια παραμονής με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

Εκπαίδευση

Τα ελάχιστα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος επικαθήμενου (Ε) είναι :

  • 0 ώρες θεωρητικά μαθήματα

Τα ελάχιστα πρακτικά μαθήματα που απαιτούνται είναι :

  • 8 ώρες μαθήματα οδήγησης

Εαν το  επιθυμείτε μπορείτε να αποκτήσετε και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).