Στην κατηγορία Ε περιλαμβάνονται σύνολα συζευγμένων οχημάτων:

Έλκον C και ρυμουλκούμενο άνω των 750kgr.