Στην κατηγορία Γ περιλαμβάνονται οχήματα μάζας από min 3500kg έως απεριόριστο βάρος.