Στην κατηγορία Γ περιλαμβάνονται οχήματα μάζας από min 3500kg έως απεριόριστο βάρος.

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει :

  • να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
  • να παρακολουθήσει τα μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
  • να  επιτύχει στην θεωρητική  και πρακτική εξέταση.

Για αλλοδαπούς απαιτείται επικυρωμένη άδεια παραμονής με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

Εκπαίδευση

Τα ελάχιστα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος φορτηγού (Γ) είναι :

  • 15 θεωρητικά μαθήματα (ή 7 ώρες αν έχετε δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Δ)

Τα ελάχιστα πρακτικά μαθήματα που απαιτούνται είναι :

  • 15 μαθήματα οδήγησης (ή 6 ώρες αν έχετε δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Δ)

Κατηγορία Γ1

Στην κατηγορία Γ1 περιλαμβάνονται οχήματα μάζας από min 3500kg έως max 7500kg με ρυμουλκούμενο έως max 750kg, μπορούν να επιβαίνουν σε αυτό max 8+1 άτομα μαζί με τον οδηγό. Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Εαν το  επιθυμείτε μπορείτε να αποκτήσετε και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Εγχειρίδια & Χρήσιμα Links