Στην κατηγορία Δ περιλαμβάνονται οχήματα για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού με ρυμουλκούμενο έως max 750kg.

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει :

  • να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
  • να είναι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου (Β).
  • να παρακολουθήσει τα μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
  • να  επιτύχει στην θεωρητική  και πρακτική εξέταση.

Για αλλοδαπούς απαιτείται επικυρωμένη άδεια παραμονής με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

Εκπαίδευση

Τα ελάχιστα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος λεωφορείου (Δ) είναι :

  • 15 ώρες θεωρητικά μαθήματα (ή 7 ώρες αν έχετε δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Γ)

Τα ελάχιστα πρακτικά μαθήματα που απαιτούνται είναι :

  • 15 ώρες μαθήματα οδήγησης (ή 6 ώρες αν έχετε δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Γ)

Εαν το  επιθυμείτε μπορείτε να αποκτήσετε και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Εγχειρίδια & Χρήσιμα Links