Στην κατηγορία Δ περιλαμβάνονται οχήματα για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού με ρυμουλκούμενο έως max 750kg.