Στην κατηγορία Α περιλαμβάνονται μοτοσικλέτες όλων των κυβισμών.