Στην κατηγορία Α περιλαμβάνονται μοτοσικλέτες όλων των κυβισμών.

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει :

  • να είναι τουλάχιστον 24 ετών (εκτός κι αν είναι κάτοχος A2 επί διετία, οπότε η ηλικία μειώνεται στα 22 έτη).
  • να παρακολουθήσει τα μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
  • να  επιτύχει στην θεωρητική (εκτός και αν έχει ήδη δίπλωμα ΑΜ/ Α1/ A2) και πρακτική εξέταση.

Για αλλοδαπούς απαιτείται επικυρωμένη άδεια παραμονής με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

Εκπαίδευση

Τα ελάχιστα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος μοτοσυκλέτας (Α) είναι :

  • 31 ώρες θεωρητικά μαθήματα (ή 10 ώρες θεωρητικά μαθήματα αν έχετε άλλο δίπλωμα)

Τα ελάχιστα πρακτικά μαθήματα που απαιτούνται είναι :

  • 14 ώρες μαθήματα οδήγησης μοτοσικλέτας (αν δεν έχετε άλλο δίπλωμα μηχανής)

Εγχειρίδια & Χρήσιμα Links