Στην κατηγορία Α1 περιλαμβάνονται μοτοσικλέτες : max 125cm3, max 15kw ή max 0,1 kw/kg και τρίκυκλα: max 15kw.