Στην κατηγορία Α2 περιλαμβάνονται μοτοσικλέτες : max 35 kw, max 0,2 kw/kg.