Στην κατηγορία Α2 περιλαμβάνονται μοτοσικλέτες : max 35 kw, max 0,2 kw/kg.

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει :

  • να είναι τουλάχιστον 20 ετών.
  • να παρακολουθήσει τα μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
  • να  επιτύχει στην θεωρητική (εκτός και αν έχει ήδη δίπλωμα ΑΜ ή Α1) και πρακτική εξέταση.

Για αλλοδαπούς απαιτείται επικυρωμένη άδεια παραμονής με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

Εκπαίδευση

Τα ελάχιστα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος μοτοσυκλέτας (Α2) είναι :

  • 31 ώρες θεωρητικά μαθήματα (ή 10 ώρες θεωρητικά μαθήματα αν έχετε άλλο δίπλωμα)

Τα ελάχιστα πρακτικά μαθήματα που απαιτούνται είναι :

  • 14 ώρες μαθήματα οδήγησης μοτοσικλέτας (αν δεν έχετε άλλο δίπλωμα μηχανής)

Εγχειρίδια & Χρήσιμα Links