Απόκτηση ειδικής άδειας ταξί.

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει :

  • να είναι τουλάχιστον 21 ετών.
  • να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (απαιτείται Απολυτήριο γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας).
  • να έχει δίπλωμα Β κατηγορίας, τουλάχιστον δύο χρόνια.