Ενημερωθείτε για την σχολή μας!

Σχετικά με εμάς

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ποιότητα υπηρεσιών, αντάξια των διαρκώς εξελισσόμενων αναγκών της εποχής μας. Η συνεπής ανανέωση τόσο των μέσων εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών, όσο και των γνώσεων μας, οδηγεί στην επιτυχή ολοκλήρωση των προσδοκιών σας. Σκοπός μας είναι η ολοκληρωμένη μετάδοση της νοοτροπίας για την σωστή οδική συμπεριφορά και την εμπέδωση της ασφάλειας, ως πρωταρχικό μέλημα του σύγχρονου οδηγού.

Διδασκαλία – Θεωρητική & Πρακτική εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών γίνεται σε άνετους χώρους διδασκαλίας, με χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι οδηγοί χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες αφής με ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Δίνουμε έμφαση στην θεωρητική κατάρτιση και στην πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων, ώστε να αποκτήσουν σωστή οδική συμπεριφορά. Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία και ένα συνεχώς ανανεωμένο στόλο οχημάτων.